Informace

 
 
Členské příspěvky na  pololetí pro členy Tanečního Klubu Kmit dle jednotlivých skupin.  
I. pololetí 1.9.2018 - 31.1.2019
II. pololetí 1.2.2019 - 30.6.2018
   
Členové jsou rozděleni dle věku, výkonnosti a tanečního stylu. 

   
Členský příspěvek uhraďte na číslo účtu 225994309, kód banky 0600, variabilní symbol rodné číslo člena    
a do poznámky napište prosím jméno a příjmení člena.  

Soutěžní tým MINI
Soutěžní tým DĚTI
Soutěžní tým JUNIOŘI
Soutěžní tým HLAVNÍ
Baby
Disco přípravka 
Zumba pro dospělé
Dospělí nad 25 let
Tabata 

 1 800,- Kč
1 800,- Kč
1 800,- Kč
1 800,- Kč
700,- Kč
1000,- Kč
500,- Kč
950,- Kč
500,- Kč

2 hodiny 2x týdně
2 hodiny 2x týdně
2 hodiny 2x týdně
2 hodiny 2x týdně
1 hodina 2x týdně
1,5 hodiny 2x týdně
10 lekcí   1 hodina 1x týdně
2 hodiny 1x týdně
10 lekcí   1 hodina 1x týdně